មន្ទីរពិសោធន៍អេ ១២

មន្ទីរពិសោធន៍មីក្រូទស្សន៍ដែលជាមីក្រូទស្សន៍កម្រិតខ្ពស់ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវមន្ទីរពិសោធន៍ការត្រួតពិនិត្យរាល់ថ្ងៃសម្រាប់អរិភាពវិទ្យាស្ថាននិងការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ ជាធម្មតាមន្ទីរពិសោធន៍ត្រូវបានរចនាឡើងដោយគោលបំណងនៃផែនការឬប្រព័ន្ធអុបទិកអ៊ីណុកដែលភាគច្រើនគឺអាចកែលម្អបានជាមួយនឹងការភ្ជាប់មុខងារជួរពេញលេញដើម្បីទទួលបាននូវទិដ្ឋភាពនៃទីងងឹតវាលរាងប៉ូលភាពផ្ទុយគ្នាដំណាក់កាល fluorescent, DIC, លោហធាតុ។

123456 បន្ទាប់> >> ទំព័រ ១ / ៦