អេកូស្យូមអឹមភី

អេកូក្រូអឹមឺរគឺជាមីក្រូទស្សន៍ស្តេរ៉េអូដែលត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យត្បូងដោយបន្ថែមការគៀបត្បូងការតំរឹមលំអៀងពន្លឺផ្នែកខាងដែលអាចបត់បែនបានដំណាក់កាលធ្វើការនៅទីងងឹតវាអាចពិនិត្យមើលផ្ទៃត្បូងរលោងយ៉ាងងាយស្រួលនិងច្បាស់។