ម៉ាស៊ីនថតមីក្រូទស្សន៍អេ ៥៩

Opto-Edu ផ្តល់ជូននូវជំរើសមីក្រូទស្សន៍និងម៉ាស៊ីនថតឌីជីថលពេញលេញរួមមាន USB2.0, USB3.0, 2.4G / 5G WIFI, HDMI, 4K ជាដើម។ ម៉ាស៊ីនថតឌីជីថលកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងផលិតកម្មការត្រួតពិនិត្យគុណភាពនិងការធានាគុណភាពការបរាជ័យ។ ការវិភាគការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍន៍ក៏ដូចជាកោសល្យវិច្ច័យ។

123456 បន្ទាប់> >> ទំព័រ ១ / ១១